Privacy policy

Hoorcentrum Aerts Hoorcentrum Aerts, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

**Persoonsgegevens die wij verwerken

Hoorcentrum Aerts verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Uw gebruikelijke identificatiegegevens (naam, voornaam, geboortedatum, …) – Gevoelige (medische) gegevens, in het bijzonder met betrekking tot uw gehoorvermogen

Om uw gevoelige gegevens te verwerken vragen wij Uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming op ieder moment intrekken, zonder dat deze uiteraard de wettelijkheid van de verwerking voor het intrekken kan in het gedrang brengen. Intrekken van toestemming kan gebeuren via het hoorcentrum.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hoorcentrum Aerts verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In het kader van de service die Hoorcentrum Aerts aanbiedt gedurende 5 jaar na aankoop van uw hoorapparaat nl. jaarlijkse nacontrole, vervangapparaat wanneer uw toestel in reparatie wordt gestuurd, gehooranalyse, gehoortraining, reiniging van uw hoorapparaten, vervanging van onderdelen, advies en het aanbieden van luisterhulpen.

Zodat wij uw huidige hooroplossing kunnen verbeteren door de hoorapparaatinstellingen aan uw gehoor aan te passen met behulp van meetapparatuur: REM-meting, luidsterktescalering, percentielen, spraak-in-ruistesten,…

Met uw toestemming verwerkt Hoorcentrum Aerts uw gegevens om onze product- en dienstontwikkeling te verbeteren.

Noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst, of noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van Hoorcentrum Aerts zoals het afhandelen van uw betaling, om goederen en diensten bij u af te leveren.

Noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen.

Met uw toestemming zullen wij uw gegevens gebruiken om promotionele activiteiten uit te voeren, zoals bijvoorbeeld verkoopscommunicatie, advertenties, direct marketing, marktonderzoek en tevredenheidsonderzoek over onze producten en diensten. Dit kan bijvoorbeeld via post, telefoon, SMS, email.

Met uw aparte, bijkomende toestemming zal Hoorcentrum Aerts uw gegevens ook gebruiken om aan profilering te doen.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1.

Toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hoorcentrum Aerts neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hoorcentrum Aerts) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hoorcentrum Aerts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

persoonsgegevens die wij verwerken voor commerciële communicatie en profilering zullen niet langer dan 15 jaar na uw laatste toestemming of na uw laatste aankoop/test-gebruik worden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hoorcentrum Aerts verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hoorcentrum Aerts blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw persoonsgegevens zullen niet publiek worden gemaakt, noch gedeeld met onbekende partijen.