Kinderaudiologie: de Hoorplaneet

DE HOORPLANEET

De hoorspecialist voor uw kind

Kinderaudiologie

Als ouder wenst u alleen het allerbeste voor uw kind. Niets is zo belangrijk als uw kind alle mogelijkheden te geven, opdat ze zelf de wereld kunnen ontdekken. Het gehoor speelt een belangrijke rol in iedere ontwikkelingsfase van uw kind. Hoorcentrum Aerts komt hieraan tegemoet door oplossingen, tools en een aangepaste service aan te bieden aan de jonge luisteraar. Op deze pagina vindt u terug hoe we samen de weg bewandelen naar een betere toekomst voor uw kind.

Gratis kinderhooranalyse op maat

Kennismaking

Voor een eerste kennismaking met onze kinderaudioloog bent u steeds welkom in ons filiaal te Geel of u kan telefonisch contact met ons opnemen. We luisteren dan naar hoe we uw kind kunnen verderhelpen.

Klik hier om details over de locatie en openingsuren van Hoorplaneet te bekijken.

Maak een afspraak
Of bel ons op het nummer 014580007
Op werkdagen tussen 9.00 u. en 12.30 u. en 13.00 u. en 17.00 u.
Dinsdag 13.00 u. – 17.00 u. en 17.30 u. en 20.30 u.
Op zaterdag zijn we geopend van 09.00 u. tot 13.00 u.
Hoorapparaten op maat

Video-Otoscopie

Met behulp van een camera kijken we naar de gehoorgang en het trommelvlies. U en uw kind kunnen op het computerscherm live meevolgen wat er gebeurt en de audioloog bespreekt de bevindingen met u. Het is uiteraard belangrijk eerst na te gaan of de gehoorgang van uw kind volledig vrij is, vooraleer tot een hooranalyse over te gaan. De beelden leggen we digitaal vast, daardoor verloopt overleg met collega’s en artsen makkelijker.

Horen is van fundamenteel belang voor een goede spraak- en taalontwikkeling

Hooranalyse voor kinderen

Een kind is geen kleine volwassene. Daarom hebben we voor elke leeftijdsfase verschillende tools om het gehoor van uw kind in kaart te brengen. Aan de hand van een verkennend gesprek in spelvorm , proberen we de moeilijkheden, die uw kind in het dagelijks leven ondervindt, beter te begrijpen. Een hooranalyse stelt ons in staat om een vermindering van het gehoor, de ernst en de eventuele oorzaak vast te stellen. Deze hoortest wordt uitgevoerd op maat van uw kind. Mogelijks zijn meerdere afspraken nodig om het gehoor in kaart te brengen. Afhankelijk van de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van uw kind, bieden we de volgende onderzoeken aan:

CAEP (0 – 2 jaar)

CAEP meet corticale responsen aan de hand van elektroden. Deze gehooranalyse is geschikt voor kinderen die zelf moeilijk kunnen aangeven wat wel of niet gehoord wordt. Door middel van deze objectieve test kan toch het gehoorverlies alsook het instellen van hoortoestellen accuraat verlopen, zonder enige medewerking van het kind. CAEP wordt steeds aangevuld met de subjectieve testen gedragsobservatie en VRA ( Visual Reinforcement Audiometry)

Gedragsobservatie (< 6 maanden)

Bij gedragsobservatie worden de reacties op geluid geobserveerd bij jonge kinderen. Bij heel jonge kinderen kunnen we namelijk nog geen medewerking verwachten.

Visual Reinforcement Audiometry (6 – 24 maanden)

Geluiden worden aangeboden terwijl het kind gemotiveerd wordt door een visuele bekrachtiger, zoals een poppetje dat begint te dansen. Subjectieve audiometrie laat ons toe om het gedragsmatig functioneren van het kind in rekening te brengen.

Spelaudiometrie (2 – 6 jaar)

Hier wordt een actieve medewerking van het kind verwacht. Het gehoor wordt in kaart gebracht in de vorm van een spelletje. Ook hier wordt het gedragsmatig functioneren mee opgenomen.

Toonaudiometrie (6 – 12 jaar)

Dit is de standaardprocedure die ook bij volwassenen wordt gebruikt, waarbij een gehoortest wordt afgenomen door het aanbieden van geluiden en een respons van het kind wordt verwacht. De gevraagde respons wordt verwerkt in een handeling die het kind moet uitvoeren bij het horen van geluid.

Spraakaudiometrie

Spraakaudiometrie heeft als doel gehoorproblemen verder te evalueren. Spraakaudiometrie richt zich op de twee belangrijkste aspecten van het spraakverstaan: de mate van spraakverstaan(vaardigheid) en het discriminatievermogen.

Mogelijke hooroplossingen

Op basis van de resultaten van de hooranalyse bespreken we de verschillende hooroplossingen samen. Wij kijken steeds naar de beste oplossing voor ieder kind.

Kinderen hebben recht op een tegemoetkoming van het ziekenfonds bij aankoop van (een) hoortoestel(len), op voorwaarde dat het kind een geldig voorschrift van een neus-, keel- en oorarts heeft. Elke drie jaar is er een hernieuwing van de hoortoestellen mogelijk.

Wat mag u verwachten?

 • Een hoogopgeleide audioloog die luistert naar het verhaal van uw kind en een hooranalayse op maat uitvoert
 • Een gratis proefperiode met 5 afspraken om de hoortoestellen uit te proberen. Nadien  is er de mogelijkheid tot een individueel traject met extra afspraken.
 • Aanvullende of vervangende oplossingen voor het gehoor zoals signalisatiesystemen, FM en bluetooth. Deze hulpmiddelen bieden extra ondersteuning in de klas, thuis of in de buitenwereld.
 • Verificatietechnieken: wij meten wat uw kind effectief hoort en passen elk hoortoestel individueel aan.
 • Nazorg inbegrepen. In een wereld van geluid die continu verandert, is het belangrijk om de hoortoestellen te blijven aanpassen aan de behoeften van uw kind. We zorgen daarvoor na aankoop voor een nauwe opvolging van onze jonge luisteraars. Naast drie jaar garantie op de hoortoestellen, bieden we ook een uitgebreid nazorgplan met opvolging van het gehoor en de hoortoestellen na aankoop.

  Hoe ziet ons nazorgplan er uit?
  We vragen om elke 3 maanden even langs te komen in één van onze filialen voor een professionele reiniging van de hoorapparaten. Hiervoor hoeft geen afspraak gemaakt te worden en het kind hoeft niet mee te komen. Verder kan er te allen tijde een afspraak gemaakt worden voor verdere afregeling van de hoorapparaten of eender welk probleem het kind ondervindt. U zal voor deze afspraken geen consultatie betalen. Indien er een technisch defect is waardoor het hoortoestel moet worden opgestuurd voor reparatie, gebeurt dat zonder kosten en voorzien wij een geschikt vervangtoestel zodat uw kind gedurende die periode niet zonder hoortoestel valt. Na drie jaar vervalt de garantie op uw hoortoestellen.

  Halfjaarlijkse nacontrole
  Naast het nazorgplan nodigen wij u en uw kind om de 6 maanden uit een afspraak te maken voor de halfjaarlijkse nacontrole. Tijdens deze afspraak gebeurt er een grondig onderhoud van de hoortoestellen en gaan we na of de hoortoestellen nog voldoen aan de vooropgestelde normen. We brengen halfjaarlijks het gehoor van uw kind in kaart zodat we de hoortoestellen ook steeds kunnen aanpassen aan de meest recente onderzoekresultaten. Zeker voor kinderen is een goede opvolging noodzakelijk, vanwege een voortdurend veranderende omgeving waarin ze met zelfvertrouwen moeten leren, ontdekken en deelnemen.